Kruszec

biznesu

2013

Firma jest laureatem nagrody Kruszec Biznesu Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach w kategorii Innowacyjność

Zapytanie ofertowe
Zgłoszenie serwisowe

Strona główna

 / 

Baza wiedzy

 / 

Obowiązek rejestracji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, przeciwpożarowych oraz pomp ciepła

Obowiązek rejestracji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, przeciwpożarowych oraz pomp ciepła

 

Obowiązek rejestracji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, przeciwpożarowych oraz pomp ciepła

             Informujemy, że w związku z wejściem nowych rozporządzeń obowiązkowi
rejestracji podlegają urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne, przeciwpożarowe oraz pompy ciepła zawierające co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych

UWAGA!!! Należy sprawdzić wszystkie urządzenia zawierające substancje chłodzące!!!

Rejestracja odbywa się w systemie teleinformatycznym, za pośrednictwem strony https://dbcro.ichp.pl/; gdzie Operator (w myśl ustawy jest nim właściciel urządzenia) powinien dokonać rejestracji swojego konta, a następnie zarejestrować w Karcie Urządzenia urządzenie podlegające rejestracji.

Po 14 marca 2016 r. odpowiednie organy będą uprawnione do dokonania kontroli, czy urządzenia podlegające rejestracji znajdują się w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej. W przypadku braku dokonania rejestracji kontrolerzy będą uprawnieni do nałożenia kary w wysokości od 600 do             3 tys. zł – zależnie od wpływu na środowisko, dotychczasowej działalności podmiotu, który popełnił naruszenie, oraz jego skutków.

Od momentu zarejestrowania urządzenia w systemie, naprawy i serwisowanie muszą być dokonywane jedynie przez certyfikowanego serwisanta. Wszelkie dokonane naprawy oraz kontrole muszą zostać odnotowane w Karcie Urządzenia.

 Karta urządzenia musi zawierać:

  1. Nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz siedzibę albo miejsce zamieszkania, a także adres użytkownika urządzenia lub instalacji;
  2. Rodzaj urządzenia lub instalacji;
  3. Rodzaj i ilość substancji kontrolowanej zawartej w urządzeniu lub instalacji;
  4. Datę ostatniej obsługi technicznej i naprawy urządzenia lub instalacji;
  5. Dane osoby dokonującej obsługi technicznej i naprawy urządzenia lub instalacji.

Przy czym kartę urządzenia mogą aktualizować  jedynie osoby posiadające świadectwo kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych.

FIRMA EKO-KLIMAT JEST CERTYFIKOWANYM SERWISANTEM

I POSIADA UPRAWNIENIA DO PRZEPROWADZANIA

COROCZNYCJH OBOWIĄZKOWYCH SEWRISÓW!!

 

Więcej informacji w dziale serwisu :

tel. 603 577 644

tel. 609 311 366

 

Pliki do pobrania:

Wzor_karty_urzadzenia

Wzor_karty_systemu