Kruszec

biznesu

2013

Firma jest laureatem nagrody Kruszec Biznesu Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach w kategorii Innowacyjność

Zapytanie ofertowe
Zgłoszenie serwisowe

Strona główna

 / 

Projektowanie instalacji

Projektowanie instalacji

I. EKO-KLIMAT BIURO PROJEKTOWE
II. EKO-KLIMAT WYKONASTWO
III. EKO-KLIMAT PRODUKCJA

ZAPROJEKTOWANE INSTALACJE- SPECJALIZACJA na podstawie własnego opracowania chronionego Patentem NR……………………

1. Projekty budowlane i wykonawcze laboratoriów dla MIKROSKOPÓW ELEKTRONOWYCH  TEM FEI z utrzymaniem temperatur z dokładnością 0,1 st.C, stałej wilgotności, z systemem eliminacji drgań i eliminacji fal elektromagnetycznych EMI, i bez użycia elementów stalowych, silników elektrycznych przy prędkości przepływu powietrza <0,08m/s


Realizacja: Projekt i wykonanie; Hsinchu w latach 2014-2017
Fab 3
9, Creation Rd. 1, Hsinchu Science Park,
Hsinchu 300-77, Taiwan, R.O.C.
TEL: +886-3-5636688
FAX: +886-3-5781548

Laboratorium Mikroskopii Transmisyjnej TEM FEI
Politechnika Śląska
Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
Wydział Mechaniczno-Technologiczny
ul.Konarskiego 18A 44-100 Gliwice
tel. 32 237 14 56

Laboratorium Badań zawartości azbestu 2015-2016
Klimatyzacja Laboratorium i SALI MIKROSKOPÓW ELEKTRONOWYCH TEM JEOL
EUROFINS POLSKA
Malbork
ul. Wojska Polskiego 92
tel. +48 55272 04 73

2. Projekty Pracowni i Laboratoriów 2014
BADAŃ NIENISZCZĄCYCH (NDT) I MT
Kompleksowe projekty pomieszczeń i wyposażenia w specjalistyczne instalacje automatyki
wymagana dla badań NDT i MT
Urząd Dozoru Technicznego
44-100 Gliwice
ul. Robotnicza 44a

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach 2015-2017
Projekty wentylacji, klimatyzacji i pozostałych instalacji w tym sterowania i automatyki i wyposażenia technicznego
pracowni i laboratoriów, sal audiowizualnych badań NDT i MT
44-100 Gliwice ul. Bł. Czesława 16-18

3. Projekty dużych sal audiowizualnych i szkoleniowych, konferencyjnych i biur typu open space
na bazie autorskich opracowań w zakresie tłumienia i rozdziału powietrza z uzyskaniem niskich poziomów hałasu
Isover Gliwice (2004r), Mecalux (2003r), Politechnika Śląska Katowice ?(2014), Instytut spawalnictwa, Mercedes Kosmowski Kraków, Bank Spółdzielczy Gliwice, Bank BPH (1998), Kirchoff Poland 2016-2018, Hotel Katowice (2015r)

4. Laboratoria hodowli roślin Uniwersytet Ślaski i inne laboratoria chemiczne z zastosowaniem automatyki, nowoczesnego sterowania wydatkiem powietrza, zastosowaniem filtracji powietrza filtrami węglowymi dla Uczelni, i placówek naukowo technicznych Politechniki Śląskiej
Duże Komory Fitotronowe o mocy oświetlenia 40 kW

5. Projektowanie pomieszczeń czystych o podwyższonych parametrach bytowych w zakresie stabilizacji temperatury o dokładności 0,1st C, wilgotności i czystości powietrza ze specjalnym uwzględnieniem instalacji antywibracyjnych rozwiązań polskich i japońskiej firmy TAKA MOTO.
UWAGA: Istnieje możliwość autorskiego wykonania instalacji z poziomem hałasu <18dB

PROJEKTY DLA : PRZEMYSŁ, SŁUŻBA ZDROWIA, BUDOWNICTWO, MOTORYZACJA, GASTRONOMIA

1. Skomplikowane zagadnienia z zakresu chłodzenia, wentylacji wyciszenia i oczyszczania powietrza w produkcji.
– Chłodzenie tarcz sprzęgłowych w tłoczni zakładów OPEL(2000r),
– Obniżenie temperatury w rejonie wsadu pieców w zakładach Marbet w Bielsku-Białej
– Obniżenie temperatur w rejonach pieców tunelowych, uzyskanie czystości powietrza na stanowiskach szlifierni reorganizacja systemu wentylacji w całym zakładzie na podstawie mapy termicznej wydajność ok 1mln m3/h. ROCA Gliwice (2006r)
-projekty nowoczesnych i energooszczędnych instalacji wentylacji i ogrzewania z wykorzystaniem gruntowych wymienników ciepła REHAU pod halą o wydajności pow. 10000 m3/h ogrzewanie hal produkcyjnych -Gazowe Aparaty grzewcze SYSTEMA. Segu Polska (2007r) Sosnowiec ul. Narutowicza